Om ärkeänglar

Ärkeänglar...

Nedan följer några av de mest kända ärkeänglarna och deras kristaller.

ARIEL

Namnet betyder Guds lejon eller Guds lejoninna. Vill man känna sig nära Ariel kan man bära en rosenkvarts.

Som Guds lejoninna arbetar hon mest med naturen och djuren. Hon är känd för att vara djurens väktare och helare. Vissa pratar till henne när de kommunicerar med djur eller med naturen i allmänhet.
Hennes energi är kraftfull men ändå mild. Hon inspirerar till tillväxt och uppmuntrar människor att leva till sin fulla potential

CHAMUEL

Namnet betyder Han som ser Gud. Han kännetecknas av ljus grönt och vill man känna närhet till Chamuel kan man bära en grön fluorit.

Chamuel förkroppsligar Guds kärlek och medkänsla för människor och för världen i allmänhet. Han hjälper oss att hitta kärlek och medkänsla i oss själva, vilket hjälper oss att attrahera mer positivitet i vår omgivning. Han är också känd för att hjälpa oss att höja vår intuition och vibrationer och hjälper oss att ta emot eller kanalisera budskap från andra sidan.
Hans energi är öm och sympatisk. Du kan prata med honom om du letar efter nya relationer (behöver inte vara romantiska relationer). Det är hans plikt att hjälpa oss att hitta rätt personer på vår livsresa. Han kan också skydda oss från människor som vill oss illa, och tar bort dem från vårt mentala, känslomässiga liv.

GABRIEL

Namnet betyder Gud är min styrka. För att harmonisera med Gabriels energi kan man bära en citrin.

Gabriel är känd som Guds kommunikatör på många sätt: skrivande, konst, musik, verbala uttryck, känslomässiga uttryck och kommunikation av alla slag. Gabriels ultimata gåva är att förmedla budskap från Gud.
Gabriel energi är elegant och upplyftande och har alltid positiva ord at förmedla, uppmuntrande och intelligenta. Och kommunicerar med avsikten att förändra och växa. Gabriel förmedlar bara de budskap man behöver för att gå vidare i livet. Du kan vända dig till denna ängel när du behöver hjälp med att förstå, acceptera och förmedla budskap – särskilt från den mänskliga sfären till den andliga sfären. Gabriel är den mest kända ängeln och den många kan förknippa med styrka och kärlek. Även kallad som hon eller han då Gabriel inte har ett kön vi känner till.

MIKAEL

Namnet betyder Han som är Gud. Kännetecknas oftast av en blå/lila aura och för att känna sig nära ärkeängel Mikael kan man bära en sugilit.

Vår mest kända ängel är Michael. Han kallar vi ofta upp till och ber om hans styrka och hjälp, särskilt när det kommer till andligt skydd och utrensningar. Han är allas favoritlivvakt, med stor styrka, kraft och mod. Han hjälper till med vårt livs syfte, och han kan till och med höja våra andliga vibrationer och inre krafter. Han kan också hjälpa oss med att rensa ut alla negativa energier eller ta bort jordgränser från vårt personliga utrymme så som på arbetet eller hemma.
Hans energi är maskulin och storslagen. Du kan be honom om skydd när du känner dig rädd, känner av mörka energier och vill att han ska rensa ditt personliga utrymme eller egendom.

RAFAEL

Namnet betyder Gud helar. Vill man känna Rafaels helande närvaro kan man bära mörkgröna ädelstenar som smaragd eller malakit.

Raphael hjälper till med inre och yttre helande (mentalt, känslomässigt, fysiskt, andligt), och hjälper till att främja bättre hälsa och andlighet. Han läker en hel del tidigare sår. Han är ofta känd för att hjälpa dem som helar andra, särskilt läkare, sjuksköterskor och till och med andliga utövare. Han hjälper alla varelser och inte bara oss människor.
Hans energi är kärleksfull och snäll. Hans ord är milda och medkännande. Han talar med avsikten att trösta och läka tidigare och nuvarande sår. Du kan prata med honom när du behöver läka känslomässigt, mentalt, till och med fysiskt. Han hjälper människor som faktiskt kan läka sina fysiska sår.

URIEL
Namnet betyder Gud är ljus och kännetecknas av en Ljusgul aura. Bär gärna en bärnsten för kontakt med Uriel.

Uriel hjälper oss att uppnå vårt högre jag och det mentala, känslomässiga och det andliga. Han är Guds ljus och hans prioritet är att upplysa oss genom att sätta fokus på våra inre styrkor och svagheter. Han är känd för att hjälpa andliga utövare att ta emot meddelanden från andra andliga guider. Han hjälper människor att kanalisera högre visdom, vilket ger oss kunskapen att utvecklas och expandera mer positivt både till oss själva och andra.
Hans energi är ljus och kraftfull av uppenbara skäl. Han talar med avsikten att stärka och upplysa dig. Han är utan tvekan en de av ärkeänglarna du på kallar när du behöver höja din själ och andlighet. Han kan hjälpa dig att uppnå ditt högre kall i vilken form som helst.